Assalamualikum

Assalamualaikum ... Terima kasih kerana menghampiri

Apa yang tertera, sekadar gelonjak rasa, sesaujana pancaindera,
dari teman di sepanjang perjalanan ... dari bahasa alam yang pendiam
... helaian risalah fitrah kemanusiaan ... dan peta keislaman
Dijadikan bekalan, pedoman dan peringatan kerangka diri.

Semoga mampu diperpanjangkan ke segenap dimensi makhluk, ruang dan masa.
Amin Insyaallah.


lupus


pelupusan yang tak melarut kebenaran
dikehadapan dari persembunyian
setelah lama tersimpan
sebagai bukti sebagai peringatan
sebagai petanda kebenaran dan kebesaran 
dan sebagai PERSIAPAN


Zaman Antediluvian (Kaum Nabi Nuh a.s.)

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya,
maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun,
Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang orang zalim " 
[Surah Al Ankabut  : 14]

Kehidupan Nabi Ibrahim a.s.

"Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi, dan bukanlah ia
seorang pemeluk agama Kristian, tetapi ia seorang yang tetap di atas dasar
Tauhid sebagai seorang Muslim ( yang taat dan berserah bulat bulat kepada Allah)
dan ia pula bukanlah dari orang orang musyrik. Sesungguhnya orang orang yang
hampir sekali kepada Nabi Ibrahim ( dan berhak mewarisi agamanya) ialah orang
orang yang mengikutnya dan juga Nabi ( Muhammad) ini serta orang orang yang
beriman ( umatnya - umat Islam). Dan (ingatlah), Allah ialah pelindung dan penolong
sekalian orang orang yang beriman." 
[Surah Al Imran : 67-68]


Kaum Lut & Kota Pompie (Kaum Nabi Luth)

" (Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran
(yang disampaikan oleh Rasulnya). Sesungguhnya Kami telah menghantarkan kepada
mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut,
Kami selamatkan mereka (dengan menyuruh mereka keluar dari situ) pada waktu jauh
malam - Sebagai limpah kurnia dari Kami. Demikianlah kami membalas orang orang yang bersyukur. Dan demi sesungguhnya Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka
mengenai azab seksa Kami; dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran amaran itu". 
[Surah Al Qamar : 33-36]


Kaum Aad & Uber 'Atlantis Padang Pasir' (Kaum Nabi Hud a.s )

"Adapun 'Ad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau-lampau kencangnya. Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus menerus; (kalaulah engkau menyaksikannya) maka engkau akan melihat kaum itu bergelempangan mati, seolah olah mereka; batang batang pohon kurma yang
(tumbang dan lompang). Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi
sisa sisa mereka (yang masih hidup) ?" . 
[Surah Al Haaqqa : 6-8]

  


Kaum Thamud (Kaum Nabi Saleh a.s)

" (Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan peringatan dan amaran
( yang disampaikan oleh Rasul mereka - Nabi Salleh). Lalu mereka berkata: " Patutkah kita menurut manusia dari jenis kita, lagi yang berseorangan ? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila ! "Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya
(padahal orang orang yang lebih layak ada) di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta, lagi sombong angkuh. " Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta,
lagi sombong angkuh itu. " 
[Surah Al-Qamar : 23-26]

Firaun yang dilemaskan (Kaum Nabi Musa a.s)

"(Keadaan mereka) samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat ayat tuhan mereka, lalu Kami binasakan mereka dengan sebab dosa dosa mereka, dan Kami tenggelamkan Firaun serta pengikut pengikutnya (di laut), kerana kesemuanya adalah orang orang yang zalim". 
[Surah Al- Araf : 54]Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba, satu tanda
( yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu;
dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur), yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kariah mereka). (Lalu di katakan kepada mereka): " Makanlah dari rezeki pemberian tuhan kamu dan bersyukurlah kepada-NYA; (negeri kamu ini adalah) negeri yang baik (aman dan makmur), dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang maha pengampun ! Maka mereka perpaling ingkar, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan, dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka (yang subur) itu dengan pohon pohon yang pahit buahnya, dan pohon pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon pohon bidara." 
[Surah Saba : 15-16]


Nabi Sulaiman a.s. dan Ratu Saba

( Setelah itu) dikatakan kepadanya: "Dipersilakan masuk ke dalam istana ini". 

Maka tatkala ia melihatnya, disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air, serta iapun menyingsingkan pakaian dari dua betisnya. Nabi Sulaiman berkata: Sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kaca". ( Mendengar yang demikian), Balqis berdoa: Wahai tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri; dan (sekarang aku menegaskan bahawa) 

aku berserah diri memeluk islam bersama sama Nabi Sulaiman, kepada Allah Tuhan Sekian alam."

[Surah An Naml : 44]

Ashabul Kahfi
Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad) bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar Raqiim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda tanda yang membuktikan kekuasaan kami ? 
[Surah Al Kahfi : 9]


Catatan :
1. Nabi Hud
2. Nabi Luth
3. Kota Pompei